Wybierz język:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ESTEX” Sławomir Antczak realizuje projekt pn. „BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W FIRMIE ESTEX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0177/18-00 z dnia 2021-06-30

Celem projektu jest dostawa i montaż na dachu budynku elektrowni fotowoltaicznej o mocy 199,8 kWp do produkcji energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą instalacji i przyłączeniem instalacji do sieci elektrycznej. 

Lokalizacja inwestycji: Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie w województwie łódzkim, ul. Łęczycka 17/19, 99-200 Poddębice.

 

 

 

 

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „ESTEX” Sławomir Antczak zrealizowała  projekt  „Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. „ESTEX”  poprzez zakup innowacyjnych maszyn do stabilizacji parowej wyrobów pończoszniczych”  na podstawie umowy UDA-RPLD. 03.02.00-00-343/12-00 w ramach działania III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.