Wybierz język:

 

Wypełnij formularz aby się z nami skontaktować.

P.P.H.U. Estex
Sławomir Antczak
Złotniki 8
99-205 Dalików

Biuro Obsługui Klienta
PPHU ESTEX
95-070 Aleksandrów Łódzki
Ul. Głowackiego 1
Tel. 0048 42 712 00 36
Tel/fax 0048 42 654 10 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Mob.: 0048 607 444 234

Informacja dla Klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i 14 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:    
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Sławomir Antczak prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej pod firmą Sławomir Antczak P.P.H.U. "ESTEX" Sławomir Antczak w miejscowości Złotniki 8, 99-205 Dalików, NIP: 8280001328, e-mail:  biuro@estex.com.pl  tel. 48 42 712 00 36.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że
w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). Administrator przetwarza również dane osobowe pracowników swoich kontrahentów, ale są to jedynie takie dane osobowe, które umożliwiają z Państwem kontakt, jako pracownikami Kontrahenta Administratora danych
i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy z Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą.
3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać informację na adres Administratora wskazany powyżej, bądź na adres mailowy: :  biuro@estex.com.pl .
5. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym nasi upoważnieni pracownicy, organy publiczne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi barwienia towaru, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, a także usługi prawne i inne niezbędne podmioty wspomagające w ramach realizacji naszej współpracy.
8. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.