Wybierz język:

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo -Usługowe „ESTEX” Sławomir Antczak zrealizowała  projekt  „Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. „ESTEX”  poprzez zakup innowacyjnych maszyn do stabilizacji parowej wyrobów pończoszniczych”  na podstawie umowy UDA-RPLD. 03.02.00-00-343/12-00 w ramach działania III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, RPO WŁ na lata 2007-2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.